Kontakt

Kontakt Gry Senderovitz:

grysend@live.dk  / 2675 0176

Konsultationer på Stenlandsvej 12, 2300 Kbh S

  1. konsultation (1 time) 600,- kr. (inklusiv telefonisk forældresamtale)
  2. konsultation (1 time) 550,-kr

Klasser/hold efter aftale

Uddannet jordemoder, specialiseret i seksuel sundhed.

10 års erfaring i samtaler, seksualundervisning og klinik. Heraf 6 år i lægepraksis.

Udgivelser:

-2013: Kvinde Kend din Krop (medforfatter)

-2016: Ung Kend Din Krop (medforfattere Jordemoder Ditte Herskind og Læge Sarah Wåhlin)

-2017: Mødommen (medforfatter professor i retsmedicin Jørgen Lange Thomsen)